دستگاه قالیشویی اتوماتیک میزی
ادامه مطلب

دستگاه قالیشویی اتوماتیک میزی مدل s.b9b new

دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک میزی مشخصات فنی دستگاه قالیشور اتوماتیک میزی مدل s.b9b new دارای ۹ عدد برس دیسکی در سه ردیف سه تایی دارای یک عدد برس سیلندری مجهز به پارو با فناوری روز دنیا مجهز به سیستم زیر شور با یک برس سیلندری مجهز به لول کن استیل مجهز به تابلو فرمان تمام […]

دستگاه قالیشویی میزی اتوماتیک مدل s.b9b
ادامه مطلب

دستگاه قالیشویی میزی اتوماتیک مدل s.b9b

دستگاه قالیشور اتوماتیک میزی مشخصات فنی دستگاه قالیشور میزی اتوماتیک مدل s.b9b دارای ۹ عدد برس دیسکی در سه ردیف سه تایی دارای یک عدد برس سیلندری مجهز به پارو با فناوری روز دنیا مجهز به لول کن استیل مجهز به تابلو فرمان تمام اتوماتیک مجهز به تابلو برق با سیستم کنترل plc و  hmi […]

دستگاه تمام اتومات قالیشویی
ادامه مطلب

دستگاه تمام اتومات قالیشویی مدل s.b8b

دستگاه قالیشور تمام  اتومات میزی مشخصات فنی دستگاه تمام اتومات قالیشویی مدل s.b 8b دارای ۸ عدد برس دیسکی دردو ردیف ۴ تایی دارای یک عدد برس سیلندری مجهز به پارو با فناوری روز دنیا مجهز به سیستم زیر شور با یک برس سیلندری مجهز به لول کن استیل مجهز به تابلو فرمان تمام اتوماتیک […]

دستگاه قالیشویی اتوماتیک میزی
ادامه مطلب

دستگاه قالیشویی اتوماتیک میزی مدل s.b6b new

دستگاه قالیشویی اتوماتیک میزی مشخصات فنی دستگاه قالیشویی اتوماتیک میزی مدل s.b6b new دارای ۶ عدد برس دیسکی در دو ردیف سه تایی دارای یک عدد برس سیلندری مجهز به پارو با فناوری روز دنیا مجهز به لول کن استیل مجهز به تابلو فرمان تمام اتوماتیک مجهز به سیستم زیر شور با یک برس سیلندری […]

دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک
ادامه مطلب

دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک مدل s.b6b

مشخصات فنی دستگاه اتوماتیک قالیشویی مدل s.b 6b دارای ۶ عدد برس دیسکی در دو ردیف سه تایی دارای یک عدد برس سیلندری مجهز به پارو با فناوری روز دنیا مجهز به لول کن استیل مجهز به تابلو فرمان تمام اتوماتیک مجهز به تابلو برق با سیستم کنترل plc و  hmi ظرفیت کاری ۱۴۰ متر […]

دستگاه قالیشور اتوماتیک
ادامه مطلب

دستگاه قالیشور اتوماتیک مدل s.b4b

دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک مشخصات فنی دستگاه قالیشور اتوماتیک مدل s.b 4b دارای ۴ عدد برس دیسکی دردو ردیف دو تایی دارای یک عدد برس سیلندری مجهز به لول کن استیل مجهز به تابلو فرمان تمام اتوماتیک مجهز به تابلو برق با سیستم کنترل plc وhmi ظرفیت کاری ۱۰۰ متر مربع در ساعت جنس بدنه […]